UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives

QUÈ ÉS LA UPCCA?

La UPCCA és un servici municipal especialitzat que desenrotlla actuacions tendents a reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues, així com a promoure hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.

QUINA ÉS LA SEUA FINALITAT?

La seua finalitat és reduir els factors de risc i fomentar actituds i comportaments responsables davant dels consums de drogues en col·lectius i grups vulnerables.

QUINS SÓN ELS SEUS ÀMBITS D'ACTUACIÓ?

  1. ESCOLA:
  2. FAMÍLIA:
  3. COMUNITAT:
  4. OCI I TEMPS LLIURE:
  5. ATENCIÓ I ASSESSORAMENT:
  6. INVESTIGACIÓ:

 

________________________________________________________________________