Formulari de cerca

UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives
La UPCCA és un servici municipal especialitzat que desenrotlla actuacions tendents a reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues, així com a promoure hàbits de vida saludables i una cultura de salut que incloga el rebuig del consum de drogues.

ÀMBITS D'ACTUACIÓ:

  • ESCOLA
  • FAMÍLIA
  • COMUNITAT
  • OCI I TEMPS LLIURE
  • ATENCIÓ I ASSESSORAMENT
  • INVESTIGACIÓ