TBC

DESCRIPCIÓ:

Activitat cardiovascular en la que es treballa la força-resistència i la resistència aeròbica i anaeròbica realitzant les mínimes pauses possibles.
És una activitat no coreografiada, en la que els alumnes no han de memoritzar, centrant-se totalment en l’entrenament.

 

OBJECTIUS:

1. Millora general de la condició física.
2. Treballar la força resistència tant del tren inferior com del superior.
3. Treballar la resistència aeròbica i anaeròbica mitjançant un treball continu i amb canvis de ritme.
4. Millorar la flexibilitat.
5. Gaudir de l’esport.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

1. Bloc de treball cardiovascular (30 min)
2. Tornada a la calma (5 min)
3. Bloc de tonificació (15 min)
4. Tornada a la calma i estiraments (5 min)

 

MATERIAL:

             Step , mancuernes, bandes elàstiques i mini fit-balls

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813