Spinning

DESCRIPCIÓ:

    Activitat que es realitza sobre una bicicleta estàtica en la que la música ens marcarà el ritme de treball. És una activitat senzilla en la que poden participar conjuntament usuaris amb nivell molt baix amb altres amb més nivell, ja que és el mateix usuari el que regula la intensitat de treball.

 

OBJECTIUS:

    1. Millorar la resistència aeròbica i anaeròbica.
    2. Millorar la força resistència al tren inferior.
    3. Millorar el sistema cardiovascular.
    4. Enfortiment del cor.
    5. Reduir la freqüència cardíaca en repòs.
    6. Enfortir les articulacions.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Escalfament (pedaleig a ritme suau) 5 minuts
    2. Part principal en la que es combinarà treball sentat (planeig, pujada i sprint) i de peu (planeig i pujada). Es realitzaran algunes variacions en els moviments (bots i bloquejos) (35 a 40 min)
    3. Tornada a la calma (5 min)
    4. Estiraments (5 min)

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE :

    Les flexions dalt la bicicleta no tenen cap sentit, ja que el pes del cos no es reparteix correctament sobre la musculatura del tren superior. Així no sols no son productives sino que poden resultar perilloses.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813