Formulari de cerca

Servici de Mediació
El Servici de Mediació de Carcaixent es crea amb la intenció de generar un espai de diàleg i entesa on poder resoldre conflictes d'índole veïnal i familiar. Les persones mediadores són tercers imparcials i neutrals que recolzen les parts en conflicte en la busca de la millor opció de solució.