Servici d'Ajuda a la Dependència

QUÈ ÉS?

Es un servici dirigit a cobrir les necessitats d'informació, accessibilitat i participació de les persones en situació de dependència, oferint una atenció específica i coordinada.

A QUI VA DIRIGIT?

  • A totes aquelles persones o familiars de persones que es troben en la situació següent:
  • Les persones amb una limitació física, psíquica o intel·lectual.
  • Les persones amb incapacitat per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària per elles mateixes.
  • Les persones que tenen la necessitat d'assistència o atenció per part de tercers.

La cobertura del servici és per a totes aquelles persones empadronades al municipi de Carcaixent.

 

FUNCIONS DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

  • Informació i assessorament tècnic en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència.
  • Assessorament en l'elaboració de la sol·licitud de valoració de la situació de dependència.
  • Elaboració de l'informe social; document tècnic que recull les expectatives familiars i la valoració de la millor atenció conforme a la situació de dependència que presenta la persona.
  • Negociació i proposta del Programa d'Atenció Individual de les persones en situació de dependència.
  • Seguiment de les prestacions i servicis assignats a les persones en situació de dependència.