Formulari de cerca

SEAFI - Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància
Es tracta d'un Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància de caràcter municipal que treballa en coordinació amb els Servicis Socials Generals. La intervenció especialitzada del SEAFI inclourà la prevenció, atenció i tractament de les problemàtiques familiars quan existisquen menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

QUI COMPON L'EQUIP?

Els professionals a càrrec del SEAFI són una psicòloga i una educadora social