SEAFI - Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància

QUÈ ÉS EL SEAFI?

Es tracta d'un Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Inrfància de caràcter municipal que treballa en coordinació amb els Servicis Socials Generals. La intervenció especialitzada del SEAFI inclourà la prevenció, atenció i tractament de les problemàtiques familiars quan existisquen menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

QUI COMPON L'EQUIP?

Els professionals a càrrec del SEAFI són una Psicòloga i una Educadora Social.

COM ACCEDIR?

Demanant cita prèvia a la Treballadora Social dels Servicis Socials de l'Ajuntament, al primer pis o telèfon 962457609.