Ritmes llatins

DESCRIPCIÓ:

    Activitat rítmica en la que unim moviments específics d’origen llatí, creant combinacions en les que treballem l’expressió, la coordinació i la resistència.

 

OBJECTIUS:

    1. Millorar la capacitat càrdio-respiratòria.
    2. Augmentar el to muscular.
    3. Afavorir la coordinació.
    4. Millorar la capacitat d’expressió corporal.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Coreografia adaptada al nivell del grup, augmentant gradualment la intensitat i executant-se de forma interrompuda.
    2. Execució de moviments bàsics i combinació de moviments dalt i baix impacte.
    3. Repetició sistemàtica de combinació de moviments de braços i cames.
    4. Repetició dels passos de ball.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813