Pilates avançat

DESCRIPCIÓ:

    El Pilates és un sistema d’entrenament corporal amb el que es treballa des de la musculatura més profunda a la més superficial i en la que intervé el cos, la ment i la respiració.
    En el Pilates s’utilitza tot el cos per tal de realitzar diferents exercicis. Tots ells estan realitzats des del CENTRO (melic), de forma sempre activa i realitzant una respiració adequada.

 

OBJECTIUS:

    1. Millorar l’equilibri muscular, reforçant els músculs més dèbils i allargant els més curts.
    2. Millorar el to muscular.
    3. Millorar el control de la respiració.
    4. Aconseguir una postura corporal correcta, evitant dolors a l’esquena.
    5. Millorar la pròpia percepció corporal.
    6. Reduir l’ansietat i l’estrès.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    Escalfament

        1. Exercicis bàsics de mobilitat, respiració i presa de consciència del propi cos.

    Part principal

        1. Exercicis de relaxació destinats a totes les parts musculars.
        2. Exercicis de flexibilitat destinats a totes les parts musculars.
        3. Exercicis de tonificació destinats a totes les parts musculars.
        4. Exercicis específics de flexibilitat per a la columna.

    Tornada a la calma

        1. Estiraments.
        2. Relaxació.

 

MATERIAL:

    - Fit-ball, mini fit-balls i bandes elàstiques.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813