Perfil del Contractant

AVÍS

 

Aquelles licitacions de les quals l’anunci de licitació siga anterior a l’1/1/2017 

estan publicades en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana.

 

Aquelles licitacions de les quals l’anunci de licitació siga posterior a l’1/1/2017 

estan publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.