Formulari de cerca

Perfil del contractant

AVÍS

 

Les licitacions anunciades anteriorment a l’1/1/2017

estan publicades en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana.

 

Les licitacions anunciades posteriorment a l’1/1/2017

estan publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, depenent de l'Òrgan.

 

Ple

 

Junta de Govern

 

Alcaldia