Perfil del contractant

AVÍS

 

Aquelles licitacions l'anunci de les quals siga anterior a l’1/1/2017

estan publicades en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana.

 

Aquelles licitacions l'anunci de les quals siga posterior a l’1/1/2017

estan publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, depenent de l'Òrgan.

 

Ple

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=aB%2BFY3gv8rsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

 

Junta de Govern

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2Fr6aa30Z5m0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D

 

Alcaldia

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5J2yVDCifVcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D&pestanyaLicitaciones=fO%2Fnl6E8oEQ%3D