Formulari de cerca

Oficina d'Ús i Promoció del Valencià

Objectius:

  • Planificar activitats encaminades a usar el valencià a l'interior de l'Ajuntament i a nivell social
  • Assessorar lingüísticament els departaments municipals i entitats i usuaris privats
  • Coordinar actuacions per a la capacitació lingüística del personal municipal i d'altres col·lectius
  • Assessorar sobre capacitació lingüística en processos selectius de l'Ajuntament i altres entitats privades
  • Propiciar l'exercici dels drets lingüístics dels carcaixentins i de les carcaixentines
  • Assessorar els departaments municipals i entitats i usuaris privats en matèria de Dret Lingüístic

Responsable de l'Oficina:

Rubén Cervera Barberà