OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE DROGUES I ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES

 

El coneixement de l’evolució del consum de drogues a Carcaixent és fonamental per a una adequada planificació i posada en marxa d’actuacions en la matèria, per tal d’atendre de forma eficaç els problemes derivats de l’ús i abús de drogues, tant des de la perspectiva de la reducció de la demanda i l'oferta de drogues, com des de l’assistència i inserció social del drogodependent.

Estudi sobre el Ral·li Humorístic de Carcaixent

El Ral.li és una de les festes més multitudinàries i participatives dels jóvens de Carcaixent, que reunix al voltant de 1.000 participants. Està considerada des de l’any 2011“Festa d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana” i complix 50 anys des del seu inici.

Esta festa consistix bàsicament en que diferents penyes de jóvens es reunien en equips en una cotxera, on preparen les diferents proves que componen el Ral•li. L’element dinamitzador principal dels equips és la disfressa d’un cotxe amb el que cada cotxera participa a la cavalcada. A més, els participants es disfressen d'acord amb la temàtica del cotxe. Després, durant tres dies, dia i nit, es desenrotllen una sèrie de proves, tipus gymkana.

A banda d’una festa divertida per als jovens, el Ral•li Humorístic pot ser una font transmissora de valors com la cooperació, el treball en equip, la creativitat, l’amistat, l’esforç, la persistència per aconseguir objectius, etc. Les cotxeres es convertixen en un lloc de socialització privat, on preparen el cotxe i les proves, on compartixen interessos, inquietuds i experiències, però allunyats de la supervisió dels adults.

Però també pot ser, el ral•li i les seues cotxeres, un lloc i un moment on es pot atemptar contra la salut d’un mateix, abusant de l’alcohol i/o d’altres drogues.

Estudi sobre les Discomòbils

En tota localitat trobem diferents moments que són propicis per a consumir alcohol de forma massiva i abusiva. Un d’estos moments són les festes majors i, sobre tot, per les nits i més si estan acompanyades de música i en un lloc apartat del poble.

A Carcaixent, durant les festes majors, tradicionalment es realitzen varies discomòbils en un recinte tancat, a les afores del poble (el recinte de la FEVE), dirigides bàsicament cap al sector juvenil.

En este espai es concentra bàsicament tota la jovenalla del poble i d’altres de la contornada en les nits i matinades de les festes. A l’interior del recinte podem trobar música i barres on es dispensen, sobretot, begudes alcohòliques d’alta graduació.

Per tant, en les nits de festes a Carcaixent, els jovens tenen bàsicament l’opció d’acudir a la discomòbil, on es pot convertir en un gran aparador incitador del consum abusiu de begudes alcohòliques.

Estudi sobre l'ús de les Xarxes Socials i Internet

Este estudi es realitza amb la intenció de conèixer els usos que realitzen els alumnes d’EPO d’Internet i les xarxes socials, amb tal de realitzar una actuació preventiva adaptada a les necessitats de cada curs.

Estudis sobre hàbits de consum en alumnes de secundària.

Este estudi es realitza amb la intenció de conèixer els consums de drogues i les deficiències en les diferents habilitats per a la vida dels alumnes de 1r. i 2n. d’ESO d'un centre de secundària de Carcaixent, amb tal d’elaborar un programa de prevenció adaptat a les necessitats de cada curs. Es
tracta, per tant, d’una avaluació de necessitats abans d’intervindre amb els alumnes. D’esta forma, permet al professor tutor responsable del programa, posar l’èmfasi en aquelles variables més deficitàries que presenten els alumnes.
En el present informe tan sols es presenta la informació global i no la informació detallada dels consums i habilitats de cada un dels grups analitzats.
En este informe es presenta també les dades de consum que s’han obtingut dels estudis realitzats al llarg dels últims cursos. Açò ens possibilita tindre dades sobre les tendències de consum dels jóvens de Carcaixent.