Natació tercera edat

DESCRIPCIÓ:

    Aquest segment de població, degut a les seues característiques, comptarà amb una programació específica que s’adeqüe a les mateixes. Dins d’aquesta oferta s’engloba tant a les persones majors de 60 anys com a les persones jubilades o pensionistes, donat que tenen com a elements comuns una sèrie de característiques físiques, socials i de disponibilitat horària que els fan interessar-se pel mateix.

 

OBJECTIUS:

    1. L’objectiu fonamental d’aquest servei és fomentar l’element recreatiu i socialitzador.
    2. Aprofitar al mateix temps el benefici del medi aquàtic a nivell motor.
    3. Utilitzar la natació com a un esport de baix impacte per cuidar-se i mantenir una certa activitat, que ens propiciarà un bon estat de salut.

 

MATERIAL:

    L’ideal en aquest servei és realitzar la fase de recreació i la fase d’aprenentatge inicialment en PPP .
    El material que s’utilitza és macarrons, taules de flotació, cinturons flotadors, discs d’espuma,...

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813