Formulari de cerca

Intervenció Municipal

FUNCIONS

Departament de gestió principalment interna, encarregat del control i fiscalització de qualsevol acte que done lloc a drets i obligacions de caràcter econòmic o financer. A més, participa en l'elaboració, modificació i gestió del pressupost municipal.

SERVEIS BÀSICS

  • Comptabilitat municipal
  • Gestió de factures
  • Cobrament de subvencions
  • Finançament
  • Projectes i estudis pressupostaris
  • Elaboració i modificació d'ordenances fiscals.