Formulari de cerca

Instal·lacions esportives municipals

1. Característiques de les instal·lacions:

2. Normatives:

3. Ordenances d'instal·lacions esportives: (estes ordenances entraran en vigor a partir del 19 de setembre)

4. Calendari de festius:

 

 

Per a més informació, dirigiu-vos a les instal·lacions esportives o al Departament d’Esports.