Formulari de cerca

Immigració - PANGEA

QUI SOM?

Les Agències Pangea, antiga AMICS, són oficines locals d'informació, assessorament i orientació per al col·lectiu immigrant, la finalitat de les quals és posar al seu abast els recursos que l'Administració i altres entitats disposen en la matèria. Estes agències naixen com a complement als servicis, que des del Govern Valencià, s'ofereixen a la població immigrant en el seu procés d'integració en la societat, afavorint la interculturalitat i la convivència amb la societat d'acollida. Estes agències fomenten, així mateix, la cooperació entre l'administració autonòmica valenciana i les administracions locals, apostant per afavorir la implicació de totes les entitats de la vida social i econòmica en la construcció d'una societat solidària, tolerant i integrada, així com per a facilitar, a totes les persones que viuen en la Comunitat Valenciana, uns estàndards mínims de benestar, tal com són concebuts actualment en la pràctica totalitat dels països del nostre entorn.

 

QUÈ FEM?

 • Renovació de targeta NIE
 • Autoritzacions de residència i treball
 • Autoritzacions de residència per arrelament social
 • Reagrupació familiar
 • Sol·licitud de nacionalitat espanyola
 • Tràmits necessaris per a contraure matrimoni
 • Retorn voluntari
 • Assessorament jurídic
 • Informació i derivació en allò referent a l'accés al sistema educatiu i a la formació ocupacional no reglada i homologació de títols estrangers
 • Orientació per a l'accés al sistema laboral
 • Assessorament sobre l'accés al sistema sanitari
 • Assessorament per a la tramitació i recepció d'habitatge digne
 • Assessorament i derivació en matèria d'integració cultural
 • Promoció d'activitats dirigides a facilitar la interculturalitat i convivència entre la població immigrant i la d'acollida
 • Mediació en conflictes culturals
 • Cursos de Castellà, Valencià, Alfabetització, Integració Social.