GAC

DESCRIPCIÓ:

    Activitat cardiovascular on es treballa de forma específica els glutis, els abdominals i les cames.
    A aquesta activitat es combina el treball dinàmic i l’estàtic.

 

OBJECTIUS:

    1. Millorar la resistència aeròbica mitjançant un treball rítmic continu.
    2. Millorar el to muscular de les zones específiques.
    3. Millorar la força resistència de les zones específiques.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Escalfament utilitzant els steps, els bossus o directament a terra.
    2. Part principal: On es treballa els glutis i les cames al ritme de la música.
    3. Abdominals.
    4. Estiraments.

 

MATERIAL:

    Step , matalassets, bossu i bandes elàstiques.

    

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

    Recordeu que es un treball específic per a millorar el tren inferior, per tant mai podrem realitzar exercicis per al tren superior, per a ell ja hi ha altres activitats.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813