Formulari de cerca

Facturació electrònica
Informació per als proveïdors de l'Ajuntament de Carcaixent sobre la facturació per serveis prestats a l'entitat.

L’Ajuntament de Carcaixent ha acordat l’adhesió a la plataforma electrònica FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, que pertany al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. Este nou sistema permetrà agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i confirmar-los les factures que estan pendents de pagament.

 

En les bases d’execució del pressupost del 2018, en la base 52, s’estableix la quantitat de 1.000 euros a partir de la qual els proveïdors de l’Ajuntament de Carcaixent estan obligats a presentar la factura electrònica.

 

El portal per a la presentació de factures electròniques es troba en l’enllaç següent:  https://face.gob.es

 

Així mateix, s’hi han establit les unitats de directori següents per a les factures electròniques que s’emeten a càrrec de l’Ajuntament:

 

Oficina Comptable: L01460832 Ajuntament de Carcaixent

Òrgan Gestor: L01460832 Ajuntament de Carcaixent

Unitat Tramitadora: L01460832 Ajuntament de Carcaixent

 

Les obligacions que estableix la Llei 25/2013 seran exigibles a partir del 15 de gener de 2015.