Formulari de cerca

Equip Específic d'Intervenció en Infància i Adolescència - EEIIA de Carcaixent. (Abans SEAFI)

Es tracta d'un Equip Específic, amb caràcter interdisciplinari, d'àmbit municipal que pertany a l'Equip de Serveis Socials d'Atenció Primària bàsica, que a més són els encarregats de la recepció i admissió de les intervencions que consideren pertinents a l'EEIIA.

Està subvencionat per la Direcció General d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana, qui dóna les intruccions a seguir per a la intervenció en els EEIIA.

Equip Específic d´Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) - Generalitat Valenciana

 

L'EEIIA de Carcaixent està format per dos professionals, una Psicòloga i una Educadora Social. L'ojectiu principal del treball és l'atenció a xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesura jurídica de protecció. A més a més, també atén als familiars o a les persones que considere necessàries per tal d'aconseguir els objectius de protecció i benestar dels xiquets, xiquetes i adolescents atesos.

 

Infància i adolescència objecte d'atenció primària o prioritària:

  • Situacions d'abús, violència o qualsevol altre tipus de maltracte patit o exercit.
  • Situacions de desprotecció moderada o greu front a situacions de desprotecció lleu.
  • Xiquets, xiquetes i adolescents amb expedient obert en el sistema de protecció que, depenent del resultat positiu d'intervenció en el EEIIA, es preservarà la seua convivència en la família o, en cas contrari, promocionarà la separació familiar.
  • Situacions familiars en les que es valora l'intervenció de l'EEIIA indispensable per a mantindre el xiquet, xiqueta o adolescent en el domicili familiar.
  • Famílies en les que existeixen xiquets i/o xiquetes de curta edat.
  • Famílies en les que existeixen xiquets i/o xiquetes de bolquers amb antecedents de deprotecció greu, de part dels pares, cap a altres fills, filles...

Accions del EEIIA de Carcaixent amb caràcter d'intervenció comunitària: