Discapacitats
PROGRAMA DE TERMALISME SOCIAL - IMSERSO BALNEARIS

 

QUÈ ÉS?

Es tracta d’una estança en balnearis de tot el territori espanyol en règim d’allotjament i pensió completa. Els torns tenen una duració de 12 dies (11 nits). L’objectiu és proporcionar als pensionistes que, per prescripció facultativa ho necessiten, els tractaments termals a preus reduïts.

QUI HO POT SOLICITAR?

Poden participar en aquest Programa tots els pensionistes de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa. També els qui tenen pensions de viudetat o altres pensions si són majors de 60 anys. Es demana que es valguen per ells mateixos per a les activitats de la vida diària i que necessiten els tractaments termals sol•licitats.

QUAN?
 • Per als torns de febrer fins agost, el termini finalitza l’ultima setmana de gener.
 • Per als torns de setembre a desembre, el termini finalitza a mitjan maig.

MÉS INFORMACIÓ

Els cònjuges poden realitzar petició conjunta. Les persones que vagen soles poden associar les seues peticions.

 

PROGRAMA DE TERMALISME (BALNEARIS) DE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

 

QUÈ ÉS?

Es tracta d'una estança en balnearis de la Comunitat Valenciana en règim d'allotjament i pensió completa. Els torns tenen una duració de 8 dies (7 nits).

QUI POT DEMANAR-HO?
 • Poden participar en aquest Programa tots els pensionistes de la Seguretat Social pels conceptes de jubilació o invalidesa. També els que tenen pensions de viudetat si són majors de 60 anys. Es demana que es valguen per ells mateixos per a les activitats de la vida diària i que necessiten els tractaments termals sol·licitats.
 • També poden participar les persones discapacitades (amb una minusvalidesa igual o major al 33%) i els seus acompanyants, en cas de necessitar-los.
QUAN?
 • Per al primer semestre de l'any, el termini sol acabar a mitjan gener
 • Per al segon semestre de l'any, el termini sol acabar a la fi de febrer
MÉS INFORMACIÓ
 • Els cònjuges poden realitzar petició conjunta. Les persones que vagen soles poden associar les seues peticions.
 • Les sol·licituds s'atenen per rigorós ordre d'entrada. Es dóna prioritat a les persones que no han gaudit de plaça l'any anterior.

 

SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

 

QUÈ ÉS?

El SAD és un servei de caràcter transitori o permanent que, a través de personal qualificat i supervisat, presta assistència adequada a famílies o persones soles amb dificultats, proporcionant-los la possibilitat de continuar en el seu entorn habitual.

A QUI VA DIRIGIT?
 • A persones amb un alt grau de dependència i persones majors amb greus dificultats per a desenvolupar-se ells sols.
 • A famílies que tinguen menors en situació de risc.
 • A qualsevol ciutadà per tal d'ajudar-lo a resoldre situacions problemàtiques puntuals sense necessitat de trencar el seu entorn personal o familiar.
QUAN?

Pots sol·licitar el SAD tot l'any.