Discapacitats
Correspon a Servicis Socials de l'Ajuntament de Carcaixent la promoció d'accions dirigides a l'atenció i protecció de les persones amb discapacitat, així com la prestació d'ajudes econòmiques i servicis que s'otorguen en este àmbit d'actuació, tant a nivell municipal, mitjançant els recursos que ja existixen (Centre Ocupacional "El Clot"), a nivell municipal o en col·laboració en altres entitats municipals o comarcals.

També, hem de puntualitzar la gestió de programes específics dirigits a este col·lectiu, especialment els que van orientats a la participació social, al foment de l'ocupació i la participació en programes d'oci i temps lliure.

Centres
Servei d'Ajuda i Programes