Formulari de cerca

Discapacitats
Correspon a Serveis Socials de l'Ajuntament de Carcaixent la promoció d'accions dirigides a l'atenció i protecció de les persones amb discapacitat, així com la prestació d'ajudes econòmiques i servicis que s'atorguen en este àmbit d'actuació, tant a nivell municipal, mitjançant els recursos que ja existixen en l'àmbit municipal (Centre Ocupacional "El Clot"), com en col·laboració amb altres entitats municipals o comarcals.

També, hem de puntualitzar la gestió de programes específics dirigits a este col·lectiu, especialment els que van orientats a la participació social, al foment de l'ocupació i la participació en programes d'oci i temps lliure.