Formulari de cerca

Convocatòria lloc de treball Inspector/a de Tributs

Termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 11 d'octubre de 2018. Aquest procés selectiu està restringit als funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament.