CONSELL MUNICIPAL SECTORIAL DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES

El consum de drogues és un fenomen complex sobre el qual incideixen múltiples determinants i del qual es deriven diverses conseqüències, no sols per a l'individu, sinó que també afecta la societat en el seu conjunt.

Des d’una perspectiva teòrica, el model multidimensional-comunitari dóna resposta a este fenomen de la manera més efectiva, on considera que tots han d'assumir la seua responsabilitat en la prevenció de les drogodependències, ja que és un problema que afecta la comunitat en general, possibilitant, d’esta manera, una participació real de la comunitat.

Des d’una perspectiva legal, i en relació a les competències dels ajuntaments en matèria de participació ciutadana, trobem lleis que promouen este tipus de intervenció.

Es conclou, per tot això, que resulta possible legalment -a l’empara de la legislació vigent en matèria de règim local i del Reglament general dels consells municipals sectorials de Carcaixent- i oportú socialment –des de la perspectiva apuntada en els punts anteriors- constituir el Consell Sectorial de Drogodependències i altres trastorns addictius, com a òrgan consultiu i de participació en esta matèria.

 

 

ÀMBIT ESPECÍFIC D'ACTUACIÓ:

 • Prevenció, tractament i lluita contra les drogodependències i altres trastorns addictius.

CAMPS D'ACTUACIÓ PREFERENT:

 • a) Sensibilització de la societat i especialment dels joves, davant esta problemàtica.
 • b) La promoció d’hàbits de vida saludables.
 • c) Localització i lluita contra punts, actituds o costums generadors de situacions de risc.
 • d) Foment d’actituds, activitats, distraccions i oci alternatiu al consum de productes addictius.

ACTUACIONS PRIORITÀRIES:

 • a) Participar en la realització i avaluació del Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives (CA).
 • b) Informar i assessorar l'Ajuntament en matèria de drogodependències i CA.
 • c) Proposar solucions als problemes concrets o globals que en matèria de drogodependències i altres CA apareguen al municipi de Carcaixent.
 • d) Proposar programes, estudis, activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l'àmbit de les seues competències.
 • e) Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del municipi.
 • f) Col·laborar en la transmissió de la informació d'interés per a tots aquells recursos que directament o indirectament hi estiguen implicats.

INTEGRANTS DEL CONSELL:

Podran formar part d'este consell...

 • Regidor/a de Salut Publica, regidor/a de Benestar Social, regidor/a d’Educació, regidor/a de Joventut i regidor/a de Seguretat Ciutadana.
 • Un representant de les associacions de veïns, de pares i mares d’alumnes, esportives, lúdiques o culturals, interessats a participar-hi.
 • Assessor/s tècnic/s:  El tècnic municipal de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) i l’integrant del cos de PL amb funcions específiques en esta matèria.
 • Es podrà comptar amb representants o amb col·laboracions específiques/puntuals dels centres educatius de la població, de Salut Pública d’Alzira, de la unitat de Conductes Addictives d’Alzira, de la unitat de Salut Mental d’Alzira i de la unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent de Sueca.
   

Actualment el Consell està en procés de constitució.

 

Acord de creació del Consell
Registre per al Consell

S'adjunta la carta de la regidora de Benestar Social invitant les associacions de Carcaixent a formar part d'este Consell i la fitxa per a designar-hi un vocal.

 • Carta
  Carta
 • Registre
  Registre