Formulari de cerca

Com funciona la Seu electrònica?

La Seu electrònica de Carcaixent és un portal segur certificat per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Perquè el seu navegador web puga comprovar la validesa de la Seu electrònica, ha de tindre instal·lats els certificats arrel de l'ACCV.

Si, a l'entrar en la Seu, el seu navegador informa que no pot comprovar la validesa del lloc web, instal·le manualment els certificats:

 

Accés a la SEU ELECTRÒNICA