Bossus

DESCRIPCIÓ:

    Treball per enfortir la musculatura de tot el cos, sense càrregues ni impactes sobre les articulacions, millorant i desenvolupant l’equilibri.
    Al realitzar els exercicis sobre una plataforma inestable s’impliquen tots els músculs del cos per tal de mantenir una postura, el que comporta a una tonificació per contraccions involuntàries.
    Es tracta de moviments multidireccionals, estabilitat dinàmica i mobilitat estàtica (propocepció i equilibri) que exercitarem totes les articulacions.

 

OBJECTIUS:

    1. Divertir-se mitjançant el moviment.
    2. Millorar l’equilibri.
    3. Millorar i treballar la concentració i coordinació.
    4. Millorar el to muscular general.
    5. Millorar cardiovascularment.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Escalfament general de 10 minuts on es treballa de forma aeròbica .
    2. Part principal: On treballarem aeròbicament però a més velocitat.
    3. Part de tonificació: On treballarem de forma concreta diferents grups musculars.
    4. Cool down: Baixada de pulsacions.
    5. Estiraments.

    El treball pot variar sent:

        - Dinàmic.
        - Circuit d’exercicis.
        - Interval: part aeròbica 2 min + part anaeròbica 2 min.
        - Estiraments.

 

MATERIAL:

    Bossus, matalassets, mancuernes, barra amb discs,gomes elàstiques,...

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813