Bollywood

DESCRIPCIÓ:

    Dansa originaria de la india que s’ha introduït a occident degut a l’influencia de les pel·lícules emeses per l’industria cinematogràfica de Mumbai ( Bombai ) a aquesta disciplina s’utilitzen diversos estils de dansa india ( dansa clàssica, folklore ) així com podem advertir l’influencia occidental d’altres moviments moderns, com ara el Hip-Hop.
    Encara que no es tracta d’una activitat cardiovascular , si que es treballa aquest aspecte a la major part de la sessió, ja que es realitzen repeticions al ritme de la música de diferents combinacions.

 

OBJECTIUS:

    1. Control corporal i dels diferents moviments.
    2. Millorar la coordinació.
    3. Afavorir l’expressió corporal.
    4. Afavorir l’expressió facial i ocular.
    5. Millorar la pròpia imatge corporal.
    6. Aproximació a la cultura india.
    7. Crear un clima agradable i divertit.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Explicació de la tècnica de moviments bàsics de cames per una banda i per altra la dels braços i mans.
    2. Explicació de la tècnica de combinació de braços i cames.
    3. Repetició de les diferents combinacions que formen la coreografia.
    4. Realització de la coreografia.

 

MATERIAL:

    Indumentària adequada.

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813