Body-Training

DESCRIPCIÓ:

Activitat cardiovascular en la que es treball la força-resistència mitjançat barres , discs i mancuernes , al ritme de la música.
A aquesta activitat poden treballar usuaris de diferents nivells ja que cadascú utilitza el pes que s’adeqüe a la seva condició física.

 

OBJECTIUS:

1. Millorar la força-resistència realitzant treballs específics per a cada grup muscular.
2. Tonificar la musculatura.
3. Treballar totes les parts del cos.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

1. Escalfament on es treballen quasi tots els grups musculars
2. Squat
3. Pectoral
4. Dorsal
5. Tríceps
6. Bíceps
7. Lunge
8. Deltoides
9. Abdominals
10. Estiraments i tornada a la calma.

 

MATERIAL :

Step , mancuernes, barres i discs i bandes elàstiques.

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE :

         L’estructura en el BodyTraining ha de ser fixa i tancada tal i com indiquem al punt referent. No deguem incloure treball d’altres modalitats (step, pilates, aeròbic, etc).

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813