Formulari de cerca

Benestar Social

        

    

 

QUÈ SÓN?
Els Servicis Socials pretenen una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població de Carcaixent, articulada mitjançant actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores.

Són el conjunt de servicis, recursos i prestacions orientats a atendre el dret de totes les persones a la protecció social, en els termes reconeguts en les lleis i tenen com a finalitat la prevenció, atenció o cobertura de les necessitats individuals i socials bàsiques de les persones en el seu entorn, amb la finalitat de millorar el seu benestar.

QUI SOM?
Som un equip interdisciplinari, integrat per treballadors socials, psicólegs, educadors socials, auxiliars d'ajuda a domicili i personal administratiu.