Bebés alt

DESCRIPCIÓ:

    El seu objectiu mitjançant exercicis assistits per un adult, consisteix en familiaritzar al xiquet amb el medi aquàtic, fomentant el gust per l’aigua en el xiquet.

    

OBJECTIUS:

    1. Familiarització amb el medi aquàtic, l´entorn i els altres xiquets.
    2. Adquirir les primeres habilitats ( desplaçaments, flotació, immersió,...)
    3. Començar a treballar amb material.
    4. Introducció dels moviments més bàsics dels estils de crol, esquena i braça.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    La sessió queda conformada pel treball dels bebés amb l´ajuda sempre del monitor i sempre amb un treball individual, mentre la resta dels bebés esperen el seu torn. De manera puntual poden participar dos bebés a la vegada al mateix exercici.

    

MATERIAL:

    Matalafetes, macarrons, tables d´espuma menudes, flotadors.

    

ASPECTES A TENIR EN COMPTE :

    A les sessions no es permetrà una ensenyança rígida i mecènica o purament utilitaria, el que intentem és que el bebé relacione la piscina amb diversió, així aconseguirem una continuitat esportiva.

    Material auxiliar necessari: bolquers d’aigua per als bebés

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813