Bebés

DESCRIPCIÓ:

 

    Activitats aquàtiques dirigides a bebés d'entre 3 mesos i 3 anys, aniran acompanyats pels pares, o bé pel pare o la mare. A aquesta activitat tindran els primers contactes amb el medi aquàtic en piscines.

    

OBJECTIUS:

 

    1. Familiarització del bebé amb l`aigua.

    2. Estimulació motriu.

 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:

    1. Jocs de descobriment de l´aigua .
    2. Manipulacions, agarres i suspensions sobre implements.
    3. Flotacions.
    4. Desplaçaments bàsics.
    5. Exercicis d´estimulació motriu ( contracció-relaxació)
    6. Treball de relaxació i massatge per a bebés.

    Treball dirigit per el tècnic esportiu, i executat principalment pels pares, encara que el tècnic esportiu treballarà puntualment amb els diferents bebés, agafant-los també per mostrar les tasques a realitzar. El material serà controlat pel tècnic esportiu que decidirà en tot moment el més apropiat per la tasca a realitzar.

    Es fomentaran formes organitzatives que faciliten les relacions entre els bebés i els seus acompanyants.

 

MATERIAL:

    Joguines i matalassets.

    

ASPECTES A TENIR EN COMPTE :

    Recordar que es tracta d´una activitat destinada a la familiarització del bebé a l´aigua, no ens corre presa que s´adapte ràpidament, és més important que es trobe tranquil i ens done sensació  de que gaudeix més cada sessió que acudeix, i ens deixe treballar amb ell amb més facilitat.

    Material auxiliar necessari: bolquers d’aigua per als bebés

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813