Formulari de cerca

Avís legal

Titularitat del lloc web

alcantir.es, és un domini en internet de titularitat:

Ayuntamiento de Alcantir

Plaça Ajuntament, 1 - CP: 12000
Telèfon: 96 412 34 56
email: info@alcantir.es

L'Ajuntament, mitjançant este espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l'accés i la utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si es dóna el cas, proporcionats per tercers.

 

Este lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament o de tercers que n'han autoritzat l'ús.

La informació i els elements divulgats a través d'estes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. De tal manera que se'n prohibix la reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.

Termes i condicions d'ús

Es considera usuari d'esta pàgina web qualsevol que hi accedisca i la utilitze. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present avís legal, i de les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les citades condicions i a observar les disposicions de la normativa legal, així com les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'este lloc web, l'usuari queda obligat a mantindre-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagen pogut fer terceres persones.

Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d'esta web sense citar-ne l'origen o sol·licitar-ne autorització.

L'Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris facen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que hi aparega o de tancar-lo sense previ avís.

L'Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant o a través d'enllaços situats en el lloc web de l'Ajuntament. En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seues pàgines web, l'Ajuntamentno s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. L'Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'este sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament, o com a conseqüència d'ajustaments o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament.

La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en diaris i butlletins oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i del contingut, ni d'esta pot derivar-se efecte cap jurídic vinculant, i l'usuari haurà de contrastar la citada informació amb l'existent en els diaris i butlletins oficials, si escau, o amb la que figure en les dependències pertinents de l'administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni podrà al·legar-se en processos contradictoris amb l'administració pública. En conseqüència, l'Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l'ús d'esta informació puga ocasionar. L'Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establits en el present avís legal.