Formulari de cerca

Àrea de Medi Ambient

SERVEIS BÀSICS:

 • Protecció mediambiental
 • Paratge Natural Municipal "Hort de Soriano-Font de la Parra"
 • Patrimoni ecològic
 • Prevenció i extinció d'incendis forestals
 • Recuperació de l'entorn paisatgístic del riu Xúquer
 • Educació ambiental
 • Agenda XXI
 • Protecció contra la pol·lució i contaminació acústica, lumínica i abocaments
 • Voluntariat ambiental
 • Conservació i manteniment de parcs públics, jardins i zones verdes
 • Impuls energies renovables
 • Planificació, implementació i control Pla eficiència energètica
 • Servei meteorològic
 • Protocols d'actuació en situacions d'emergència de riscos ambientals
 • Salubritat pública i control de plagues
 • Animals domèstics i de companyia