Formulari de cerca

Àrea de Joventut
SERVEIS BÀSICS
 
• Ral·li Humorístic.
• Pla oci alternatiu.
• Estiu Jove.
• Associacions juvenils.
• Centre d'Informació Juvenil.
• Consell de la Joventut de Carcaixent.
• Subvencions.
• Ribera en xarxa.
• Programa formatiu de joves.
• Escola d'estiu, tallers de Nadal i carnestoltes.
• Educar per a la participació.
• Foment i desenrotllament de la carta de participació ciutadana.
• Consell de participació ciutadana i associacions de veïns.
• Polítiques de foment i promoció de l'associacionisme.
• Serveis d'informació a la ciutadania.
• Recepció, atenció i contestació de queixes i suggerències.
• Relacions amb el Síndic de Greuges i el Defensor de la Ciutadania.