Formulari de cerca

Àrea d'Urbanisme

SERVEIS BÀSICS:

  • Llicències d’obres menors, obres majors i activitats
  • Informacions i certificacions urbanístiques
  • Llicències d'ocupació
  • Control de la disciplina urbanística i servei d’inspecció municipal
  • Redacció de projectes d’obres
  • Direcció i control de les obres municipals

 

ENLLAÇOS:

Planejament urbanístic

Plans i programes mediambient

Obres públiques i infraestructures