Àrea d'Infància
En les societats avançades els xiquets, als quals tradicionalment se’ls ha escoltat poc o gens, han passat a ser uns ciutadans més per als quals l’oferta de servicis i activitats és i ha de ser cada vegada més àmplia; coordinades i assumides per una regidoria bé directament o en col·laboració amb altres àrees municipals des de les quals també s’ofereixen activitats per als xiquets, bé siguen lúdiques, culturals, esportives..., llavors tota activitat lliurement escollida i realitzada de forma voluntària, contribuix al creixement i desenrotllament personal de cada infant.

CRONOGRAMA D’ACTIVITATS LÚDIQUES I TEMPORALITZACIÓ