Formulari de cerca

Àrea d'Infància
En les societats avançades els xiquets, tradicionalment poc o gens escoltats, han passat a ser uns ciutadans més per als quals l’oferta de servicis i activitats és i ha de ser cada vegada més àmplia. Esta oferta de servicis i activitats és coordinada i assumida per una regidoria, directament o en col·laboració amb altres àrees municipals des de les quals també s’ofereixen activitats per als xiquets (lúdiques, culturals, esportives...). I això, perquè tota activitat lliurement escollida i realitzada de forma voluntària contribueix al creixement i desenrotllament personal de cada infant.

CRONOGRAMA D’ACTIVITATS LÚDIQUES I TEMPORALITZACIÓ