Formulari de cerca

Àrea d'Educació
SERVEIS BÀSICS
 
  • L'atenció i informació en materia educativa.
  • La relació amb les entitats i institucions del món educatiu.
  • Difusió, informació i coordinació del període de preinscripció i matriculació d'Educació Infantil, Primària i Secundària en el període ordinari, conjuntament amb els centres educatius públics i concertats, a través de la Comissió d'Escolarització.  I al llarg del curs, matriculació del nou alumnat.
  • Gestió de l'Escoleta Infantil Municipal La Vieta.
  • Ajudes als centres educatius i a les AMPA.
  • Consell Escolar Municipal.

 

 

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

 

L’Institut Municipal d’Educació, IME (Gabinet Psicopedagògic Municipal, homologat per la Conselleria d’Educació), és un servei de l’Ajuntament que es va constituir a l’any 1980 per a atendre els centres escolars de la localitat i la població en general.

 

En l’actualitat el nostre servei atén els centres educatius de Carcaixent, així com diversos col·lectius (joves, pares i mares) i qualsevol ciutadà del municipi.

 

Les nostres funcions són fonamentalment la prevenció, detecció de necessitats, assessorament i orientació respecte a l’educació dels xiquets i de les xiquetes, ja siga en relació a la seua evolució escolar, dificultats d’aprenentatge, o qualsevol problemàtica de conducta, o de relacions personals.

 

Aquestes funcions estan regulades normativament pel Decret 131/1994, de 5 de juliol, pel qual es regulen els serveis especialitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional.

 

A hores d'ara, som un Equip format per llicenciats en Psicologia i/o Pedagogia que estem adscrits als diversos centres escolars de la localitat.

 

Mª José Beneyto Puig    mjose.beneyto@carcaixent.es   Telèfon 96 245 76 01. Extensió 259

Juan Leiva Alcalá           juan.leiva@carcaixent.es   Telèfon 96 245 76 01. Extensió 258

Paios Vernich Ríos          paios.vernich@carcaixent.es    Telèfon 96 245 76 01. Extensió 260

 

L’adreça de l’IME és: Plaça Major, 9-1r pis.

Pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic o per telèfon, o bé directament als centres escolars on estudien els teus fills i filles.