Àrea de Bienestar Social
L'Àrea de Benestar Social s'ocupa de:
 • Prevenció i atenció sociosanitària.
 • Coordinació amb centres d'atenció primària i hospital.
 • Supervisió àrea serveis socials.
 • Assistència social primària i especialitzada.
 • Assistència social primària: serveis socials generals i serveis d'atenció a domicili (SAD).
 • Assistència social especialitzada.

- Servei d'atenció a la família i l'infància.

- Dependència.

- Programes específics:

 • Programa AMICS (programa integració per als immigrants).
 • Absentisme.
 • Treballs en benefici de la comunitat (TBC).
 • Programa mesures judicials.
 • Programa "menjar estiu".

- Gestió dels centres municipals de persones majors i persones amb dependència:

 •  Residència Aigües Vives.
 • Centre Integral de Majors (CIM).
 • Centre de Dia.
 • Centre Ocupacional "El Clot".

- Drogodependències: UPCCA.