Àrea de Benestar Social
SERVICIS BÀSICS
 • Prevenció i atenció sociosanitària.
 • Coordinació amb centres d'atenció primària i hospital.
 • Supervisió àrea serveis socials.
 • Assistència social primària i especialitzada.
 • Assistència social primària: serveis socials generals i servei d'atenció a domicili (SAD).
 • Assistència social especialitzada:

- Servici d'atenció a la família i la infància.

- Dependència.

- Programes específics:

 1. Programa AMICS (programa integració per als immigrants).
 2. Absentisme
 3. Treballs en benefici de la comunitat (TBC)
 4. Programa mesures judicials
 5. Programa "menjar estiu".

- Gestió dels centres municipals de persones majors i persones amb dependència:

 •  Residència Aigües Vives.
 • Centre Integral de Majors (CIM).
 • Centre de Dia.
 • Centre Ocupacional El Clot

- Drogodependències: UPCCA.