Adults + 14 anys (mitjà)

DESCRIPCIÓ:

    Els objectius fonamentals a desenvolupar en aquest segment de població tan ampli, aniran dirigits a que el usuari adquirisca una tècnica adequada de la natació, adaptada a les possibilitats i necessitats de cada individu. Amb aquesta s’aconseguirà una major aprofitament del medi aquàtic, que li servirà de base per al seu futur desenvolupament en aquest medi.
    Aquestos cursets van dirigits a un ampli segment de població que compren adults amb necessitats molt diferents, marcades fonamentalment per l’edat i el nivell de destresa en el medi aquàtic.

 

OBJECTIUS:

    1. L’objectiu principal és aconseguir una aproximació i iniciació als gestos i moviments bàsics.

    2. Millorar els aspectes propulsius i fomentar el gust pel medi en els usuaris.

    3. Utilitzar la natació com a un esport de baix impacte per cuidar-se i mantenir una certa activitat, que ens propiciarà un bon estat de salut.

 

ESTRUCTURA:

    1. Escalfament fora de l’aigua.
    2. Escalfament dintre de l’aigua.
    3. Realitzar la sessió.
    4. Tornada a la calma amb la repetició d’algun exercici realitzat anteriorment de manera més relaxada, i uns estiraments.

 

MATERIAL:

    El material a utilitzar és molt ampli, ja que hem de tenir en compte els objectius que busquem. El material que podem destacar és: macarrons, taules, pulls, ...

Piscina Municipal de Carcaixent · Carrer Apotecarí Bodí s/n · 46740 Carcaixent · Valencia

info@piscinacarcaixent.com · Tel.: 962433813 · Fax.: 962433813