ACOLLIMENT FAMILIAR
L’acolliment en Família Educadora es una mesura de protecció a la infància alternativa a l’acolliment residencial. Requereix de l’existència de persones o famílies que s’ofereixen a acollir, sense intenció adoptiva, aquells menors que es troben davall la tutela o/i guarda de la Generalitat, respecte dels quals no els uneix cap vinculació afectiva prèvia.

MÉS INFORMACIÓ EN SERVICIS SOCIALS

Plaça Major 1, 1r. pis. 96 245 76 09

 

Acollir es creixer