ACOLLIMENT FAMILIAR

CAMPANYA ACOLLIMENT

FAMILIAR A CARCAIXENT 2016

COMPARTIM FAMÍLIA!

 

L’acolliment en Família Educadora es una mesura de protecció a la infància alternativa a l’acolliment residencial. Requereix de l’existència de persones o famílies que s’ofereixen a acollir, sense intenció adoptiva, aquells menors que es troben davall la tutela o/i guarda de la Generalitat, respecte dels quals no els uneix cap vinculació afectiva prèvia.

Si tens inquietud i vols saber-ne més, estàs convidat/convidada a:

 

+ INFO: SERVEIS SOCIALS

Plaça Major 1, 1r. pis. 96 245 76 09

 

Acollir es creixer