Formulari de cerca

Acolliment familiar

L'acolliment familiar, en família educadora, és una mesura en matèria de protecció de menors que adopta la Generalitat a través de la Conselleria de Benestar Social, com a entitat pública competent. Es un potent recurs social solidari pensat per a menors que, per diverses circumstàncies no poden viure amb la seua família. En molts casos aquests menors son acollits per persones del seu propi entorn familiar com a primera alternativa. En els casos en que aquesta opció tampoc és possible, l’Administració ha de recórrer a famílies que voluntàriament s'ofereixen. Legalment l’acolliment familiar, en família educadora, es configura com la mesura preferida davant de l’acolliment residencial.

 

En 2016 l’Ajuntament de Carcaixent va assumir el compromís de donar suport i cobertura, dins la seua competència, al recurs d’acolliment familiar i les famílies acollidores, per això va signar el conveni de col·laboració amb la conselleria d’igualtat i polítiques inclusives per a la promoció de l’acolliment i el reconeixement institucional a les famílies acollidores.

 

Enguany en Carcaixent donem un pas més amb el propòsit de sol·licitar el reconeixement de la condició d’entitat adherida al carnet de família educadora, es a dir de ser municipi acollidor, a través del reconeixement oficial i ampliació dels avantatges en distints serveis municipals a les persones titulars del carnet de família educadora.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ EN SERVICIS SOCIALS

Plaça Major, 1-1r      96 245 76 09

 

 

Taula redona