InfoDona

QUÈ ÉS?

 

Infodona és una xarxa de centres de la Conselleria de Benestar Social l'objectiu de la qual és prestar servicis d'informació, formació i assessorament a dones, grups de dones i altres entitats de la Comunitat Valenciana, facilitant així la seua participació, en igualtat d'oportunitats i condicions, en tots els àmbits que donen contingut a la societat valenciana actual. Actualment es compta amb 31 centres Infodona repartits en distints municipis de la Comunitat Valenciana.

 

QUÈ OFERIX?

 

- Des del Centre Infodona es presten específicament els servicis següents:

- Assessorament a dones:

 • Orientació sociolaboral: Tècniques per a la busca de faena.
 • Orientació professional i formativa.
 • Orientació per a la creació d'empreses.
 • Informació sobre recursos i servicis per a dones.
 • Informació sobretot tipus de normativa que afavorisca la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones.

- Assessorament per a grups de dones:

 • Disseny d'accions per al foment de l'associacionisme femení.
 • Orientació per a la constitució d'associacions de dones.
 • Difusió d'ajudes per a associacions de dones.
 • Campanyes de sensibilització en igualtat d'oportunitats.

- Assessorament a entitats:

 • Creació de xarxes i coordinació amb diferents organismes.
 • Col·laboració en el disseny, programació, avaluació i implantació de plans d'igualtat.
 • Col·laboració en el disseny i avaluació de polítiques d'igualtat d'oportunitats i accions positives, per a consolidar la participació igualitària de dones i hòmens en qualsevol àmbit social, polític, econòmic i cultural.
 • Realització de les funcions d'avaluació dels plans d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana per part dels agents d'Igualtat dels centres Infodona.

 

EL CENTRE disposa d'un agent d'Igualtat amb una formació específica que treballa coordinadament amb la resta de recursos del municipi i de l'administració.

MÉS INFORMACIÓ: L'horari d'atenció del centre és dilluns, dimarts i divendres de 8h a 15h. És necessari sol·licitar cita prèvia cridant als telèfons: 96 245 76 09

RECORDA QUE: La Direcció General de la Dona, amb la finalitat de procurar una atenció integral durant les 24 hores del dia a les dones víctimes d'agressions físiques i/o psíquiques, ha creat el

CENTRE DONA 24 HORES 900 58 08 88 GRATUÏT