Formulari de cerca

Pasa la Vida. Las dos caras del consumo.
(07-04-2017) Un grup de 9 alumnes de Formació Bàsica, d'entre 16 i 18 anys, de Carcaixent estan beneficiant-se del Programa Pasa la Vida, un programa de prevenció selectiva en què es reflexiona sobre la percepció que tenen els jóvens del consum de drogues i dels suposats efectes positius d'este consum.
7/04/2017

Un programa de prevenció selectiva es definix com aquell que va dirigit a un subgrup de la població diana que tenen un risc major de ser consumidors que la mitjana de les persones d'eixa edat. Per tant, estem parlant d'un grup en què els membres es troben en una sitaució de major vulnerabilitat davant el consum de drogues.

El Programa Pasa la Vida és un audiovisual dirigit a jóvens. L'objectiu principal és fomentar la reflexió i el debat entorn dels suposats beneficis del consum de drogues, restant-li, de forma implícita, el valor atribuït entre la població objectiu. El material audiovisual es compon de 5 vídeos d'una duració aproximada de 5 minuts cada un. A partir d'ací s'inicia el procés de reflexió dels alumnes al voltant del que han vist.

Amb este grup van a treballar-se unes 5 sessions. Totes s'inicien amb una dinàmica de relaxació i continuen amb el material audiovisual i posterior debat. 

Els 5 temes a tractar són:

CAPÍTOL 1: Lo que quiero hacer con mi vida.

CAPÍTOL 2: Un poquito de respeto.

CAPÍTOL 3: Lo dejo cuando quiera.

CAPÍTOL 4: Pasa la vida.

CAPÍTOL 5: Pasa a la acción.