Formulari de cerca

Proposta d’ordenança reguladora de l’espai públic

Aprovada inicialment en ple el 25/07/2018. Pendent de publicació en el BOP.