Formulari de cerca

Nova convocatòria borsa de treball temporal d'operaris d'instal·lacions esportives

Havent-se detectat una errada en les bases publicades el dia 12 de febrer, en el sentit que el nivell de coneixements de valencià exigit era l'elemental, quan hauria de ser l'oral, s'ha procedit a rectificar les bases en aquest sentit i s'obri un nou període de presentació de sol·licituds.

El nou termini de presentació d'instàncies començarà el dia 01 i finalitzarà el 14 de març de 2018, tots dos inclosos.