Horari cremes agrícoles 2017

RESUM DE L’HORARI

 
 

Distància a superfície forestal

 

Des de 30 fins a 100 m

Des de 100 fins a 500 m

Juny i juliol

Eixida del sol fins a les 10

Vegeu condicions*

Eixida del sol fins a les 10

Amb cremador o mitjans d’extinció

Agost

NO ES POT CREMAR

NO ES POT CREMAR

Setembre i fins al 16 d’octubre

Eixida del sol fins a les 10

Vegeu condicions*

Eixida del sol fins a les 10

Amb cremador o mitjans d’extinció

 
 
* Condicions
 
- La crema no es farà mai a menys de 30 m lineals de la superfície forestal. En cas que la totalitat de la parcel·la es trobe dins d’esta franja, es determinaran mesures extraordinàries. La crema es farà sempre en cremador, que haurà de complir les següents característiques:
 
oUbicat el més lluny possible de la superfície forestal.
oConstruït de blocs, amb una altura mínima de 2,5 m.
oCobert amb mataespurnes metàl·lic de 0,5 x 0,5 cm.
oL’obertura del cremador estarà oposada a la superfície forestal.
oAl voltant comptarà amb una franja mínima d’1,5 m de superfície neta de materials combustibles.
 
- Les flames no podran superar l’altura del cremador.
 
- Es disposarà dels mitjans d’extinció adequats, els quals s’indicaran en l’autorització, i que podran ser: motxilles amb aigua, mànegues connectades a punt d’aigua, bombes de pressió disponibles amb punts d’aigua operatius, extintors operatius, depòsits de reg amb capacitat igual o superior a 100 l operatius, etc.
 
- Per a la resta d’aspectes a considerar en una crema, s’aplicarà el Pla Local de Cremes.
 
- L’autorització s’atorgarà per un màxim de 7 dies naturals.
 
- La Guarderia Rural verificarà el compliment d’estos condicionants.