Formulari de cerca

Convocatòria borsa de treball temporal d'operaris d'instal·lacions esportives

Havent-se detectat una errada en les bases publicades el dia 12 de febrer, en el sentit que el nivell de coneixements de valencià exigit era l'elemental, quan hauria de ser l'oral, s'ha procedit a rectificar les bases en aquest sentit i s'obri un nou període de presentació de sol·licituds.

El nou termini de presentació d'instàncies començarà el dia 01 i finalitzarà el 14 de març de 2018, tots dos inclosos.

Fixar, com a data de celebració de les dos primeres proves, el dia 04 de juny de 2018.

Fixar, com a data de celebració de la prova pràctica, el dia 25 de juny de 2018.

Fixar, com a data de celebració de la prova de coneixements del municipi i l'entrevista, el dia 02 de juliol de 2018.

El termini per aportar la documentació dels mèrits per a la fase de concurs serà des del 5 fins al 9 de juliol de 2018, tots dos inclosos.