Formulari de cerca

Bases crida a projecte Imatge Corporativa de l'Ajuntament de Carcaixent

Termini d'enviament de candidatures fins les 00:00 hores del 6 d'octubre. 

La forma de presentació de les candidatures serà electrònica i es dirigirà a l’adreça: ajuntament@carcaixent.es en la qual s’indicarà en l'assumpte “Crida a Projecte Identitat Corporativa Ajuntament de Carcaixent". La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant justificant de recepció. Per a consultes sobre el procés, el telèfon d'informació és 962457633 o a través de la mateixa adreça electrònica on s’han d’enviar els documents.