Actes procés de selecció programes EMPUJU i ENCUJU

Actes del procés de selecció d'un administratiu (EMCUJU), electricista (EMCUJU) i TASOC (EMPUJU).