Formulari de cerca

Nou Sistema d'Aparcament Rotatori

QUÈ ÉS?

El 2 de juliol entra en vigor el nou Reglament regulador de l’estacionament de vehicles en la via pública amb limitació horària. Es tracta d'un sistema gratuït  que garanteix la rotació de vehicles en les zones amb més necessitat d'aparcament. 

 

QUINES SÓN LES ZONES REGULADES?

Se n'han delimitat tres zones, i es redueix el nombre de places amb limitació horària respecte al sistema anterior. L’horari que regula cada zona és el següent:

 

     ZONA 1 - Centre (90 minuts): Marquesa de Montortal, Julià Ribera, Echegaray, Plaça de la Constitució, Plaça de Miguel Hernández i Sant Francesc d’Assís.

 

- De dilluns a divendres: matins de 9:00 a 13:30 hores, excepte festius

 

     ZONA 2 - Mercat (90 minuts) : Lluís Vives, Miguel Paredes, Ramón y Cajal, Mestre Giner i Pare Eugeni

 

- De dilluns a dissabtes: matins de 9:00 a 13:30 hores, excepte festius

- Dimarts i divendres: vesprades de 17:00 a 20:00 hores, excepte festius

 

     ZONA 3 - Centre de Salut (120 minuts): Bagnols sur Cèze i Poeta Quintana

 

- De dilluns a divendres: matins de 9:00 a 13:30 hores, excepte festius

- De dilluns a divendres: vesprades de 17:00 a 20:00 hores, excepte festius

 

QUANT DE TEMPS PUC DEIXAR EL MEU VEHICLE?

El temps màxim de permanència en període hàbil en les zones 1 i 2 és de 90 minuts, i en la zona 3 és de 120 minuts. Transcorregut el temps màxim, el vehicle haurà d’abandonar el lloc d’estacionament, si bé és podrà ocupar una altra plaça sempre que estiga en altra de les zones o dins de la mateixa zona en un carrer diferent al del lloc de l’estacionament anterior.

 

COM HE D’INDICAR L’HORA D’ARRIBADA?

Les persones que aparquen els seus vehicles en les zones regulades hauran d’indicar de manera clarament visible des de l'exterior del vehicle l'hora en què es realitza l'estacionament, per facilitar-ne el control per part de la Policia Local.

 

La senyalització de l’hora es podrà fer indistintament amb un full de paper, un disc de control o a través de l’APP.

 

I SI NO COMPLISC LES NORMES?

S’estableixen tres tipus de sancions:

 

1.- Infraccions lleus, sancionades amb multa de 40€

 

     a) No col·locar en lloc ben visible des de l’exterior l'indicador horari.

     b) Modificar l’hora d’estacionament, sense abandonar la zona d’estacionament una vegada transcorregut el

     temps màxim.

     c) Superar el temps màxim d'estacionament establit en la zona regulada, per un període igual o inferior a 60 minuts.

     d) Tornar a estacionar en el mateix carrer del lloc anterior, abans de transcórrer 30 minuts des de la finalització de l’últim estacionament.

 

2.- Infraccions greus, sancionades amb multa de 60€

 

     e) Estacionar sense col·locar l'indicador horari.

     f) La falsificació de l’horari de l’estacionament.

 

3.- Infraccions molt greus, sancionades amb multa de 80€ i retirada del vehicle

 

    g) Superar el temps màxim d'estacionament establit en la zona regulada en més de 60 minuts. En cas de no disposar de dispositiu horari, superar en 60 minuts el temps d’aparcament.

 

Text definitiu de l'ordenança publicat al BOP el 16 de maig de 2018 -> https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=312...

Podeu consultar la resta del Reglament en l’arxiu adjunt.